Install the extension on Google Chrome
Đăng Bởi : ADMin (Sáng Lập) *
Giới Tính : Nam - Durex Bảo Vệ Đàn Chim Việt
Đăng Lúc : Thứ Năm, 15 tháng 9, 2022

Install the extension on Google Chrome

01. Open Chrome browser

02. Paste the extension's link into the address bar “https://chrome.google.com/webstore/detail/wormate-friends-connect/jngfpfphmgemflifihcpdibcfajibojh or click Here!

03. Install this extension and accept the extension's permissions.

After installing the extension and running it on the browser. You open Wormate.io and log in to your Google or Facebook Account.

Have fun playing Wormate.io and please always support our utility. Thanks!
Ngôn Ngữ Việt Nam
01. Mở trình duyệt Chrome

02. Dán liên kết của tiện ích mở rộng vào thanh địa chỉ “ https://chrome.google.com/webstore/detail/wormate-friends-connect/jngfpfphmgemflifihcpdibcfajibojh & nbsp; span> hoặc nhấp vào Đây !

03. Cài đặt tiện ích mở rộng này và chấp nhận các quyền của tiện ích mở rộng.

Sau khi cài đặt tiện ích mở rộng và chạy nó trên trình duyệt. Bạn mở Wormate.io và đăng nhập vào Tài khoản Google hoặc Facebook của mình.

Chúc bạn chơi Wormate.io vui vẻ và hãy luôn ủng hộ tiện ích của chúng tôi. Cảm ơn!
Xêm Thêm :

Cùng Chuyên Mục