Thanh toán (Payment)
Đăng Bởi : ADMin (Sáng Lập) *
Giới Tính : Nam - Durex Bảo Vệ Đàn Chim Việt
Đăng Lúc : Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2022
To use the Zoom version near the map you have to pay 2$ a month.
(Để sử dụng phiên bản Zoom xa gần map bạn phải trả phí 2$ một tháng .)
STK : 0924623650 . Ngân Hàng MB Bank . Chủ Tài Khoản: Vương Văn Hiệp
Hoặc STK :201217869 . Ngân Hàng ACB . Chủ Tài Khoản: Vương Văn Hiệp
MOMO : 0924623650 . Chủ Tài Khoản: Vương Văn Hiệp
Paypal : Vuongthanhhiep@gmail.com

Please take a picture of the transaction and send it to us at WhatsApp: (84)924623650
Vui lòng chụp hình lại giao dịch và gửi cho chúng tôi tại WhatsApp: (84)924623650